(รหัสสินค้า : 048009) โบล์วแฟนคอยล์ วอลไทป์ MZ ขนาด 30 x 3-3/4 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 048009) โบล์วแฟนคอยล์ วอลไทป์ MZ ขนาด 30 x 3-3/4 นิ้ว

585 บาท

(KSPN-048-11-101) (11-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์วอล์ไทป์)
ยาว 30 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 3/4 นิ้ว

585 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-048-11-101) (11-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์วอล์ไทป์)
ยาว 30 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 3/4 นิ้ว

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน