(รหัสสินค้า : 048022) โบล์วแฟนคอยล์ อลูมิเนียม ขนาด 8 x 7 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 048022) โบล์วแฟนคอยล์ อลูมิเนียม ขนาด 8 x 7 นิ้ว

615 บาท

(KSPN-048-02-151) (02-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์แขวน แบบอลูมีเนียม)
แฟนคอยล์ แบบ ตั้ง/แขวน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว
รูเพลา 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

615 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-048-02-151) (02-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์แขวน แบบอลูมีเนียม)
แฟนคอยล์ แบบ ตั้ง/แขวน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว
รูเพลา 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน