(รหัสสินค้า : 048002) โบล์วแฟนคอยล์ แบบพลาสติก

(รหัสสินค้า : 048002) โบล์วแฟนคอยล์ แบบพลาสติก

105 บาท

(KSPN-048-01-102) (01-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์แขวน แบบพลาสติก)
ขนาด 5.5 X 7 นิ้ว (6 x 7 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว (14 x 17.8 cm)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
แฟนคอยล์ แบบ ตั้ง/แขวน

105 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-048-01-102) (01-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์แขวน แบบพลาสติก)
ขนาด 5.5 X 7 นิ้ว (6 x 7 นิ้ว)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว (14 x 17.8 cm)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
แฟนคอยล์ แบบ ตั้ง/แขวน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน