(รหัสสินค้า : 048004) โบล์วแฟนคอยล์ แบบอลูมิเนียม ขนาด 6×6 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 048004) โบล์วแฟนคอยล์ แบบอลูมิเนียม ขนาด 6×6 นิ้ว

196 บาท

(KSPN-048-02-101) (02-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์แขวน แบบอลูมีเนียม)
แฟนคอยล์ แบบ ตั้ง/แขวน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว
รูเพลา 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

196 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-048-02-101) (02-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์แขวน แบบอลูมีเนียม)
แฟนคอยล์ แบบ ตั้ง/แขวน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 นิ้ว
รูเพลา 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน