(รหัสสินค้า : 048006) โบล์วแฟนคอยล์ แบบอลูมิเนียม (ด้านขวา)

(รหัสสินค้า : 048006) โบล์วแฟนคอยล์ แบบอลูมิเนียม (ด้านขวา)

295 บาท

(KSPN-048-02-103) (02-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์แขวน แบบอลูมีเนียม)
ขนาด 6 x 8 นิ้ว
แฟนคอยล์ แบบ ตั้ง/แขวน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว
รูเพลา 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-048-02-103) (02-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์แขวน แบบอลูมีเนียม)
ขนาด 6 x 8 นิ้ว
แฟนคอยล์ แบบ ตั้ง/แขวน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว
รูเพลา 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน