โบล์วแฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

โบล์วแฟนคอยล์ CARRIER (TOTALLINE)

1,525 บาท

(KSPN-103-C3-144) (C3-CARRIER)
P/N : 0207-300659
ขนาด 10 x 10 รูเพลา 1/2 (หมุนขวา)
(สำหรับมอเตอร์ P/N 421X0004)

1,525 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-144) (C3-CARRIER)
P/N : 0207-300659
ขนาด 10 x 10 รูเพลา 1/2 (หมุนขวา)
(สำหรับมอเตอร์ P/N 421X0004)

KSPN