โบล์วแฟนคอยล์ CENTRAL AIR

โบล์วแฟนคอยล์ CENTRAL AIR

695 บาท

(KSPN-103-C1-298) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-EF28
แบบ 38 Fin รูเพลา 12 mm
(แอร์รุ่นนี้ มีโบล์ว 2 แบบ)

695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-298) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-EF28
แบบ 38 Fin รูเพลา 12 mm
(แอร์รุ่นนี้ มีโบล์ว 2 แบบ)

KSPN