โบล์แฟนคอยล์ HITACHI

โบล์แฟนคอยล์ HITACHI

1,290 บาท

(KSPN-103-H1-039) (H1-HITACHI)
รุ่น RAS-XH13CKT
P/N : PMRAS-EH10CKT*R06

1,290 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-H1-039) (H1-HITACHI)
รุ่น RAS-XH13CKT
P/N : PMRAS-EH10CKT*R06
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน