(รหัสสินค้า : 097006) โบว์เวอร์เป่าแอร์ BOSCH รุ่น GBL 800 E

(รหัสสินค้า : 097006) โบว์เวอร์เป่าแอร์ BOSCH รุ่น GBL 800 E

2,955 บาท

(KSPN-097-11-102) (11-โบว์เวอร์เป่าแอร์)
ขนาด 800 W

Placeholder

2,955 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-097-11-102) (11-โบว์เวอร์เป่าแอร์)
ขนาด 800 W

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กล่อง