(รหัสสินค้า : 097005) โบว์เวอร์เป่าแอร์ IM-TECH

(รหัสสินค้า : 097005) โบว์เวอร์เป่าแอร์ IM-TECH

765 บาท

(KSPN-097-11-101) (11-โบว์เวอร์เป่าแอร์)
ขนาด 600 W

765 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-097-11-101) (11-โบว์เวอร์เป่าแอร์)
ขนาด 600 W

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

กล่อง