(รหัสสินค้า : 097007) โบว์เวอร์เป่าแอร์ RYOBI รุ่น BL-3500

(รหัสสินค้า : 097007) โบว์เวอร์เป่าแอร์ RYOBI รุ่น BL-3500

2,375 บาท

(KSPN-097-11-103) (11-โบว์เวอร์เป่าแอร์)
ขนาด 630 W

Placeholder

2,375 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-097-11-103) (11-โบว์เวอร์เป่าแอร์)
ขนาด 630 W

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เครื่อง