โล เพรสเชอร์ สวิทซ์ DANFOSS

โล เพรสเชอร์ สวิทซ์ DANFOSS

2,365 บาท

(KSPN-101-02-302) (02-โล เพรสเชอร์)
Code : 060-1103 รุ่น KP1
(Reset แบบ Manual)
(Low Pressure Switch)

Placeholder

2,365 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-101-02-302) (02-โล เพรสเชอร์)
Code : 060-1103 รุ่น KP1
(Reset แบบ Manual)
(Low Pressure Switch)

KSPN