(รหัสสินค้า : 098004) โอเวอร์โหลด ตู้เย็น ทั่วไป

(รหัสสินค้า : 098004) โอเวอร์โหลด ตู้เย็น ทั่วไป

115 บาท

(KSPN-098-04-104) (04-โอเวอร์โหลด ตู้เย็น ทั่วไป)
สำหรับคอมเพรสเชอร์ ขนาด 1/5 HP
(+581576)

115 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-098-04-104) (04-โอเวอร์โหลด ตู้เย็น ทั่วไป)
สำหรับคอมเพรสเชอร์ ขนาด 1/5 HP
(+581576)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน