(รหัสสินค้า : 098016) โอเวอร์โหลด ตู้เย็น แบบ IC ทั่วไป

(รหัสสินค้า : 098016) โอเวอร์โหลด ตู้เย็น แบบ IC ทั่วไป

115 บาท

(KSPN-098-05-106) (05-โอเวอร์โหลด ตู้เย็น แบบ IC ทั่วไป )
สำหรับ คอมเพรสเซอร์ ขนาด 1/8 HP

115 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-098-05-106) (05-โอเวอร์โหลด ตู้เย็น แบบ IC ทั่วไป )
สำหรับ คอมเพรสเซอร์ ขนาด 1/8 HP

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน