(รหัสสินค้า : 098012) โอเวอร์โหลด แอร์ ทั่วไป

(รหัสสินค้า : 098012) โอเวอร์โหลด แอร์ ทั่วไป

198 บาท

(KSPN-098-03-105) (03-โอเวอร์โหลด แอร์ ทั่วไป)
สำหรับคอมเพรสเซอร์ โรตารีและลูกสูบ
ขนาด 33000-35000 บีทียู

198 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-098-03-105) (03-โอเวอร์โหลด แอร์ ทั่วไป)
สำหรับคอมเพรสเซอร์ โรตารีและลูกสูบ
ขนาด 33000-35000 บีทียู

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน