(รหัสสินค้า : 098021) โอเวอร์โหลด แอร์ SP

(รหัสสินค้า : 098021) โอเวอร์โหลด แอร์ SP

135 บาท

(KSPN-098-01-102) (01-โอเวอร์โหลด แอร์ คอมโรตารี SP)
สำหรับคอมเพรสเซอร์ แบบโรตารี
ขนาด 16000 บีทียู

135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-098-01-102) (01-โอเวอร์โหลด แอร์ คอมโรตารี SP)
สำหรับคอมเพรสเซอร์ แบบโรตารี
ขนาด 16000 บีทียู

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน