(รหัสสินค้า : 102005) (มี STOCK ในร้าน) โฮลซอว์ (Hole Saw) เจาะปูน DIAMOND 1 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 102005) (มี STOCK ในร้าน) โฮลซอว์ (Hole Saw) เจาะปูน DIAMOND 1 นิ้ว

1,850 บาท

(KSPN-102-02-101) (02-ขนาด 1 นิ้ว)
ขนาด 25 mm (1 นิ้ว)

1,850 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-102-02-101) (02-ขนาด 1 นิ้ว)
ขนาด 25 mm (1 นิ้ว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน