โฮลซอว์ (Hole Saw) เจาะปูน DIAMOND 2.5 นิ้ว

โฮลซอว์ (Hole Saw) เจาะปูน DIAMOND 2.5 นิ้ว

1,755 บาท

(KSPN-102-01-101) (01-ขนาด 2.5 นิ้ว)
ขนาด 65 mm (2.5 นิ้ว)

Placeholder

1,755 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-102-01-101) (01-ขนาด 2.5 นิ้ว)
ขนาด 65 mm (2.5 นิ้ว)

KSPN