(รหัสสินค้า : 102002) โฮลซอว์ (Hole Saw) เจาะปูน FENGTAI 2.5 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 102002) โฮลซอว์ (Hole Saw) เจาะปูน FENGTAI 2.5 นิ้ว

2,125 บาท

(KSPN-102-01-103) (01-ขนาด 2.5 นิ้ว)
ขนาด 65 mm (2.5 นิ้ว)

Placeholder

2,125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-102-01-103) (01-ขนาด 2.5 นิ้ว)
ขนาด 65 mm (2.5 นิ้ว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน