(รหัสสินค้า : 102001) โฮลซอว์ (Hole Saw) เจาะปูน PIONEER 2.5 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 102001) โฮลซอว์ (Hole Saw) เจาะปูน PIONEER 2.5 นิ้ว

2,625 บาท

(KSPN-102-01-104) (01-ขนาด 2.5 นิ้ว)
ขนาด 62.5 mm (2.5 นิ้ว)

2,625 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-102-01-104) (01-ขนาด 2.5 นิ้ว)
ขนาด 62.5 mm (2.5 นิ้ว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน