(รหัสสินค้า : 102011) โฮลซอว์ (Hole Saw) เจาะปูน PIONEER 3 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 102011) โฮลซอว์ (Hole Saw) เจาะปูน PIONEER 3 นิ้ว

3,645 บาท

(KSPN-102-05-102) (05-ขนาด 3 นิ้ว)
ขนาด 75 mm (3 นิ้ว)

3,645 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-102-05-102) (05-ขนาด 3 นิ้ว)
ขนาด 75 mm (3 นิ้ว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน