ใบพัดคอนเดนซิง – AMENA

ใบพัดคอนเดนซิง – AMENA

840 บาท

(KSPN-103-A1-100) (A1-AMENA)
รุ่น PC36RSYZM-WXT
ขนาด 22 นิ้ว (560mm)

840 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-A1-100) (A1-AMENA)
รุ่น PC36RSYZM-WXT
ขนาด 22 นิ้ว (560mm)

KSPN