(รหัสสินค้า : 045007) ใบพัดคอนเดนซิ่ง พลาสติก 16 นิ้ว แบบรูเล็ก

(รหัสสินค้า : 045007) ใบพัดคอนเดนซิ่ง พลาสติก 16 นิ้ว แบบรูเล็ก

125 บาท

(KSPN-045-01-101) (01-รูเพลา 2 หุนครึ่ง)
รูเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm)

125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-045-01-101) (01-รูเพลา 2 หุนครึ่ง)
รูเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ