(รหัสสินค้า : 045009) ใบพัดคอนเดนซิ่ง พลาสติก 16 นิ้ว แบบรูใหญ่

(รหัสสินค้า : 045009) ใบพัดคอนเดนซิ่ง พลาสติก 16 นิ้ว แบบรูใหญ่

135 บาท

(KSPN-045-02-101A) (02-รูเพลา 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)
แบบตัวหนอน

135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-045-02-101A) (02-รูเพลา 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)
แบบตัวหนอน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ