ใบพัดคอนเดนซิ่ง พลาสติก 18 นิ้ว แบบรูใหญ่ (บู๊ซ)

ใบพัดคอนเดนซิ่ง พลาสติก 18 นิ้ว แบบรูใหญ่ (บู๊ซ)

สินค้าแนะนำ

135 บาท

(KSPN-045-02-102) (02-รูเพลา 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)
แบบตัวหนอน

135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-045-02-102) (02-รูเพลา 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)
แบบตัวหนอน

KSPN

หน่วย

ใบ