(รหัสสินค้า : 045011) ใบพัดคอนเดนซิ่ง พลาสติก 20 นิ้ว แบบรูใหญ่

(รหัสสินค้า : 045011) ใบพัดคอนเดนซิ่ง พลาสติก 20 นิ้ว แบบรูใหญ่

295 บาท

(KSPN-045-02-103) (02-รูเพลา 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)
แบบตัวหนอน

295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-045-02-103) (02-รูเพลา 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)
แบบตัวหนอน

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ