(รหัสสินค้า : 045031) ใบพัดคอนเดนซิ่ง อลูมิเนียม 22 นิ้ว (หมุนซ้าย)

(รหัสสินค้า : 045031) ใบพัดคอนเดนซิ่ง อลูมิเนียม 22 นิ้ว (หมุนซ้าย)

658 บาท

(KSPN-045-12-205) (12-หมุนซ้าย 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)

Placeholder

658 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-045-12-205) (12-หมุนซ้าย 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ