(รหัสสินค้า : 045037) ใบพัดคอนเดนซิ่ง อลูมิเนียม ขนาด 18 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 045037) ใบพัดคอนเดนซิ่ง อลูมิเนียม ขนาด 18 นิ้ว

395 บาท

(KSPN-045-03-101) (03-รูเพลา 5 หุน)
รูเพลา 5 หุน (5/8) (16 mm)

Placeholder

395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-045-03-101) (03-รูเพลา 5 หุน)
รูเพลา 5 หุน (5/8) (16 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ