(รหัสสินค้า : 045005) ใบพัดคอนเดนซิ่ง อลูมิเนียม ขนาด 22 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 045005) ใบพัดคอนเดนซิ่ง อลูมิเนียม ขนาด 22 นิ้ว

630 บาท

(KSPN-045-02-205) (02-รูเพลา 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)

630 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-045-02-205) (02-รูเพลา 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ