(รหัสสินค้า : 045012) ใบพัดคอนเดนซิ่ง อลูมิเนียม ขนาด 30 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 045012) ใบพัดคอนเดนซิ่ง อลูมิเนียม ขนาด 30 นิ้ว

1,860 บาท

(KSPN-045-02-209) (02-รูเพลา 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)

1,860 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-045-02-209) (02-รูเพลา 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ