(รหัสสินค้า : 045022) ใบพัดคอนเดนซิ่ง พลาสติก 18 นิ้ว (หมุนซ้าย) แบบรูใหญ่

(รหัสสินค้า : 045022) ใบพัดคอนเดนซิ่ง พลาสติก 18 นิ้ว (หมุนซ้าย) แบบรูใหญ่

335 บาท

(KSPN-045-12-103) (12-หมุนซ้าย 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)
Placeholder

335 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-045-12-103) (12-หมุนซ้าย 4 หุน)
รูเพลา 4 หุน (1/2) (13 mm)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ