ใบพัดคอนเดนซิ่ง AMENA

ใบพัดคอนเดนซิ่ง AMENA

640 บาท

(KSPN-103-A1-026) (A1-AMENA)
รุ่น VC36CSVNM
ขนาด 22 นิ้ว (560mm)

640 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-A1-026) (A1-AMENA)
รุ่น VC36CSVNM
ขนาด 22 นิ้ว (560mm)

KSPN