ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

975 บาท

(KSPN-103-C3-247) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RQ024T
P/N : TCTC-43T20301

975 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-247) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RQ024T
P/N : TCTC-43T20301

KSPN