ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

1,560 บาท

(KSPN-103-C3-270) (C3-CARRIER)
รุ่น 38HAE030S110-BD  รุ่น 38FAE037S
รุ่น 38FAE025S รุ่น 38FAE036S
P/N : 09-0100-0200016

1,560 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-270) (C3-CARRIER)
รุ่น 38HAE030S110-BD  รุ่น 38FAE037S
รุ่น 38FAE025S รุ่น 38FAE036S
P/N : 09-0100-0200016
KSPN

หน่วย

ใบ