ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

895 บาท

(KSPN-103-C3-483) (C3-CARRIER)
รุ่น 38TGF0601A3  รุ่น 38TSF0401A3
รุ่น 38TBU0601A3  รุ่น 38TSF0301A13
รุ่น 38TSF0361A1  รุ่น 38TBU0481A3
P/N : 43T20352

895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-483) (C3-CARRIER)
รุ่น 38TGF0601A3  รุ่น 38TSF0401A3
รุ่น 38TBU0601A3  รุ่น 38TSF0301A13
รุ่น 38TSF0361A1  รุ่น 38TBU0481A3
P/N : 43T20352
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

, , , , ,

หน่วย

ใบ