ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

1,755 บาท

(KSPN-103-C3-563) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGE036S230-BD
P/N : CARR-481U0003

1,755 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-563) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGE036S230-BD
P/N : CARR-481U0003

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ