ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

685 บาท

(KSPN-103-C3-055) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RE024G2, รุ่น 38RE018SCG2
P/N : 481X0008
(Fan 38RQ018 18″ 5 Blade)

685 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-055) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RE024G2, รุ่น 38RE018SCG2
P/N : 481X0008
(Fan 38RQ018 18″ 5 Blade)

KSPN