ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

1,995 บาท

(KSPN-103-C3-061) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGE036S210-BD
รุ่น 38RGE040S230-BD
รุ่น 38RLG036S30136
รุ่น 38RGE036S230-BD
รุ่น 38RGT024R110
P/N : CARR-481X0014
(FANBLADE,PLS x3 38RGE036S-048S)

1,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-061) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGE036S210-BD
รุ่น 38RGE040S230-BD
รุ่น 38RLG036S30136
รุ่น 38RGE036S230-BD
รุ่น 38RGT024R110
P/N : CARR-481X0014
(FANBLADE,PLS x3 38RGE036S-048S)

KSPN