ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

ใบพัดคอนเดนซิ่ง CARRIER

560 บาท

(KSPN-103-C3-194) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGT048S130  รุ่น 38RGT060S130
P/N : SMRY-PP-PLS-18-4

560 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C3-194) (C3-CARRIER)
รุ่น 38RGT048S130  รุ่น 38RGT060S130
P/N : SMRY-PP-PLS-18-4
KSPN

หน่วย

ใบ