ใบพัดคอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR

ใบพัดคอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR

1,680 บาท

(KSPN-103-C1-232) (C1-CENTRAL AIR)
(คอนเดนซิ่งรุ่นนี้ มีใบพัด 2 แบบ พลาสติก/อลูมิเนียม)

1,680 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-232) (C1-CENTRAL AIR)
(คอนเดนซิ่งรุ่นนี้ มีใบพัด 2 แบบ พลาสติก/อลูมิเนียม)

KSPN