ใบพัดคอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR

ใบพัดคอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR

695 บาท

(KSPN-103-C1-391) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-32EFN25-2

695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-391) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CFH-32EFN25-2
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ