ใบพัดคอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR

ใบพัดคอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR

795 บาท

(KSPN-103-C1-403) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CCS-32EFN30

795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-403) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CCS-32EFN30
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ