ใบพัดคอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR

ใบพัดคอนเดนซิ่ง CENTRAL AIR

1,330 บาท

(KSPN-103-C1-437) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CCS-5EF30
(ขนาด 20 นิ้ว)

1,330 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-C1-437) (C1-CENTRAL AIR)
รุ่น CCS-5EF30
(ขนาด 20 นิ้ว)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ