ใบพัดคอนเดนซิ่ง DAIKIN

ใบพัดคอนเดนซิ่ง DAIKIN

2,535 บาท

(KSPN-103-D1-090) (D1-DAIKIN)
รุ่น RU13NY1S
P/N : 1679238L

2,535 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-090) (D1-DAIKIN)
รุ่น RU13NY1S
P/N : 1679238L

KSPN