ใบพัดคอนเดนซิ่ง DAIKIN

ใบพัดคอนเดนซิ่ง DAIKIN

1,469 บาท

(KSPN-103-D1-214) (D1-DAIKIN)
รุ่น RR55DXY1S
P/N : 8502886

1,469 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-D1-214) (D1-DAIKIN)
รุ่น RR55DXY1S
P/N : 8502886
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ