ใบพัดคอนเดนซิ่ง SAIJO DENKI

ใบพัดคอนเดนซิ่ง SAIJO DENKI

1,495 บาท

(KSPN-103-S1-131) (S1-SAIJO DENKI)
รุ่น SJ-C36
P/N 6SP431B-0000402

1,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-S1-131) (S1-SAIJO DENKI)
รุ่น SJ-C36
P/N 6SP431B-0000402
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ