ใบพัดคอนเดนซิ่ง TRANE

ใบพัดคอนเดนซิ่ง TRANE

915 บาท

(KSPN-103-T1-296) (T1-TRANE)
รุ่น TTKE12GB5E00
P/N : 690412770001

915 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-296) (T1-TRANE)
รุ่น TTKE12GB5E00
P/N : 690412770001

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ