(รหัสสินค้า : 046013) ใบพัดตู้แช่ ทั่วไป ขนาด 12 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 046013) ใบพัดตู้แช่ ทั่วไป ขนาด 12 นิ้ว

169 บาท

(KSPN-046-03-105) (03-ใบพัดตู้แช่ ทั่วไป แบบดูดเข้า)
แบบดูดลมเข้า
แบบ อลูมิเนียม 5 ใบพัด

Placeholder

169 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-046-03-105) (03-ใบพัดตู้แช่ ทั่วไป แบบดูดเข้า)
แบบดูดลมเข้า
แบบ อลูมิเนียม 5 ใบพัด

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ