(รหัสสินค้า : 046014) ใบพัดตู้แช่ ELCO ขนาด 12 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 046014) ใบพัดตู้แช่ ELCO ขนาด 12 นิ้ว

255 บาท

(KSPN-046-01-105) (01-ใบพัดตู้แช่ ELCO แบบดูดเข้า)
แบบดูดลมเข้า
แบบ อลูมิเนียม 5 ใบพัด
(ขนาด 300 mm เอียง 31 องศา)

Placeholder

255 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-046-01-105) (01-ใบพัดตู้แช่ ELCO แบบดูดเข้า)
แบบดูดลมเข้า
แบบ อลูมิเนียม 5 ใบพัด
(ขนาด 300 mm เอียง 31 องศา)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ