(รหัสสินค้า : 046011) ใบพัดตู้แช่ ELCO ขนาด 9 นิ้ว

(รหัสสินค้า : 046011) ใบพัดตู้แช่ ELCO ขนาด 9 นิ้ว

118 บาท

(KSPN-046-02-102) (02-ใบพัดตู้แช่ ELCO แบบเป่าออก)
แบบเป่าลมออก
แบบ อลูมิเนียม 5 ใบพัด
(ขนาด 230 mm เอียง 31 องศา)

Placeholder

118 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-046-02-102) (02-ใบพัดตู้แช่ ELCO แบบเป่าออก)
แบบเป่าลมออก
แบบ อลูมิเนียม 5 ใบพัด
(ขนาด 230 mm เอียง 31 องศา)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ใบ